[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

report_sample

ตัวอย่างแบบ ปพ.ต่างๆ (ตามหลักสูตร 2551) ที่ สพท.นนทบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดพิมพ์
-ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมฯ ต้น

 

  
ชื่อ

URL or Email


ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(Smilies)


----------------------------
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติ
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ตั้งอยู่เลขที่ 281/1 หมู่ที่ 2
ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร 02-571-0979   โทรสาร 02-571-0979

           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1(4ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 7หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,3 และ 13 ตำบลบางบัวทอง หมู่ 1,2,3 ตำบลพิมลราช ครั้งแรกเกิดการรวมตัวของประชาชนที่อยู่ในแถบนี้เห็นความยากลำบากของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ซึ่งในขณะนั้นลำบากมากเพราะถนนเป็นคันดินเวลาฝนตกลงมาเด็กๆ จะเดินยากลำบาก ฉะนั้น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจึงมีความคิดร่วมกันว่าน่าจะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้ ลูกหลานตนเองจะได้ไม่ต้องเดินไปโรงเรียนในตลาดบางบัวทองด้วยความลำบาก จึงได้รวมตัวกันเพื่อไปขอบริจาคที่ดินจากคหบดีท่านหนึ่งซึ่งพักอาศัยในตลาดบางบัวทอง คือ นายไมตรี สามัคคีนนท์ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับบริจาคให้ท่านทราบ ปรากฏว่าท่านยินดียกที่ดินส่วนหนึ่งของท่านให้มีขนาดกว้าง 41 วา ยาว 49 วา คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 9 ตารางวา ก็เริ่มสร้าง ครั้งแรกสร้างอาคารชั่วคราวติดถนนสาย บางกรวย-ไทรน้อย ใกล้บ้านของผู้ใหญ่สนอง เหมือนบุญ เป็นโรงเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก ซึ่งประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 8,529 บาท(แปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 ขณะนั้นมีนักเรียน 24 คน 
ครู 2 คน  โดยมีนางเพ็ญศรี ศรีทองใบ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

       ในปีงบประมาณ 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บนที่ดินของนายไมตรี สามัคคีนนท์ บริจาคให้นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1 แบบองค์การ ฯ

       ในปีงบประมาณ 2519 ยังได้รับงบประมาณ จากสภาตำบลบางบัวทองตามโครงการ พปชต.เพื่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 3.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2520 และต่อมาได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบาง
บัวทองเพื่อจัดหาลูกรังมาถมถนนทางเข้าโรงเรียน

       ปีงบประมาณ 2519 ได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 แบบองค์การฯ

 

 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
แยกตามระดับชั้นเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
46
42
88
3
อบ.2
58
42
100
3
รวม อบ.
104
84
188
6
ป.1
61
52
113
3
ป.2
78
60
138
4
ป.3
68
57
125
3
ป.4
85
88
173
4
ป.5
86
61
147
4
ป.6
90
79
169
4
รวมประถม
468
397
865
22
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
572
481
1,053
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

  

.
.