[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

report_sample

ตัวอย่างแบบ ปพ.ต่างๆ (ตามหลักสูตร 2551) ที่ สพท.นนทบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดพิมพ์
-ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมฯ ต้น

 

  
ชื่อ

URL or Email


ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(Smilies)


----------------------------
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

 

ประวัติ
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ตั้งอยู่เลขที่ 281/1 หมู่ที่ 2
ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร 02-571-0979   โทรสาร 02-571-0979

                              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1(4ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 7หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,3 และ 13 ตำบลบางบัวทอง หมู่ 1,2,3 ตำบลพิมลราช ครั้งแรกเกิดการรวมตัวของประชาชนที่อยู่ในแถบนี้เห็นความยากลำบากของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ซึ่งในขณะนั้นลำบากมากเพราะถนนเป็นคันดินเวลาฝนตกลงมาเด็กๆ จะเดินยากลำบาก  ฉะนั้น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจึงมีความคิดร่วมกันว่าน่าจะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้ ลูกหลานตนเองจะได้ไม่ต้องเดินไปโรงเรียนในตลาดบางบัวทองด้วยความลำบาก จึงได้รวมตัวกันเพื่อไปขอบริจาคที่ดินจากคหบดีท่านหนึ่งซึ่งพักอาศัยในตลาดบางบัวทอง คือ นายไมตรี สามัคคีนนท์ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับบริจาคให้ท่านทราบ ปรากฏว่าท่านยินดียกที่ดินส่วนหนึ่งของท่านให้มีขนาดกว้าง 41 วา ยาว 49 วา คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 9 ตารางวา ก็เริ่มสร้าง ครั้งแรกสร้างอาคารชั่วคราวติดถนนสาย บางกรวย-ไทรน้อย ใกล้บ้านของผู้ใหญ่สนอง เหมือนบุญ เป็นโรงเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก ซึ่งประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 8,529 บาท(แปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 ขณะนั้นมีนักเรียน 24 คน 
ครู 2คน โดยมีนางเพ็ญศรี ศรีทองใบ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

 

 

  ในปีงบประมาณ 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บนที่ดินของ
นายไมตรี สามัคคีนนท์ บริจาคให้นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1 แบบองค์การ ฯ
       ปีงบประมาณ 2519 ได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 แบบองค์การฯ

       ปีงบประมาณ 2519 ยังได้รับงบประมาณ จากสภาตำบลบางบัวทองตามโครงการ พปชต.เพื่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 3.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2520 และต่อมา
ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบางบัวทองเพื่อจัดหาลูกรังมาถมถนนทางเข้าโรงเรียน

 

 
จำนวนบุคลากรโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
แยกตามวุฒิการศึกษา จำนวนห้องเรียนและนักเรียน
 
 

ชั้นเรียน
 

จำนวนชั้นเรียน
 
จำนวนนักเรียน
 
นักเรียนชาย
 
นักเรียนหญิง
 
รวมทั้งหมด
 
อนุบาลชั้นปีที่ 1
 
3
 
44
 
41
 
85
 
อนุบาลชั้นปีที่ 2
 
3
 
58
              56
114
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
 
3
 
51
 
53
 
104
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
4
 
81
61
              142
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
3
 
76
 
54
              130
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
 
4
 
85
67
                   152
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
 
3
 
61
 
66
                   127
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
 
3
 
56
 
60
 
116
 
รวมทั้งหมด
 
27
 
512
 
458
 
970
 

ข้อมูล ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556

 

 
จำนวนบุคลากรโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศแยกตามวุฒิการศึกษา
 
 

ประเภทบุคลากร
 
 
จำนวน
 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด
 

อายุเฉลี่ย

(ปี)
 

ประสบการณ์
เฉลี่ย
(ปี)
 

รวม
 

ชาย
 

หญิง
 
    ต่ำกว่า
 
ปริญญาตรี
 

ปริญญาตรี
 

ปริญญาโท
 
ผู้บริหาร
 
1
 
-
 
   1
 
-
 
-
 
1
 
48
 
34
 
รองผู้บริหาร
 
1
 
-
 
1
 
-
 
-
 
1
 
50
 
36
 
ข้าราชการ
 
25
 
2
 
23
 
-
 
20
 
5
 
50
 
34
 
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)
 
10
 
4
 
6
 
-
 
10
 
-
 
30
 
5
 
ครูอัตราจ้าง สพฐ.วิกฤต
 
2
 
1
 
1
 
-
 
2
 
-
 
25
 
3
 
ครูธุรการ(สพฐ.)
 
1
 
1
 
-
 
-
 
1
 
-
 
36
 
3
 
ครูอัตราจ้าง (SP2)
 
3
 
-
 
3
 
-
 
2
 
1
 
28
 
3
 
นักการ/ภารโรง
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
พี่เลี้ยง/คนครัว
พนักงานขับรถ
 
3
 
2
 
1
 
3
 
-
 
-
 
45
 
3

 


  

.
.